ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็ทสแควร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็ทสแควร์
SET SQUARE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเทวินทร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์, นางสาวสมานันท์ เชาวน์ดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มีนาคม 2523
ทุนจดทะเบียน : 25000000
ประเภทธุรกิจ : จัดทำสิ่งตีพิมพ์นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์การพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60/1 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-6060
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็ทสแควร์