ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล บิสสิเนส เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล บิสสิเนส เทรดดิ้ง
CENTRAL BUSINESS TRADING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิกรมส์ กิตติภูรี, นายทวีศักดิ์ กิตติภูรี, นายกนก กิตติภูรี, นางสาวศศิวิมล กิตติภูรี,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 มิถุนายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องเขียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 197/4-5 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5523-1629
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล บิสสิเนส เทรดดิ้ง