ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์
CENTRAL OFFICE EQUIPMENT LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธวัชชัย วัฒนาธิบดี, นางวรรณา วัฒนาธิบดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 ตุลาคม 2528
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา ขายไปอุปกรณ์สำนักงาน ให้บริการเช่าทรัพย์สิน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 573/1 ซ.สองพระ ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2234-1607
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์