ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทรินอิมปอร์ตเอ็กปอร์ต 2002

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทรินอิมปอร์ตเอ็กปอร์ต 2002
SOUTHERN IMPORT EXPORT (2002) LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอารีรัตน์ แซ่ตั้ง, นางลัดดาวัลย์ อัศวเลิศลีลา, นายเฉิน ซู่ หยวน, นายอิศรา เรืองสันติ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มีนาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกสินค้าประเภทอาหารแห้ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/113 หมู่ 9 หมู่บ้าน สวนทิพย์ ซ.15 ถ.นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทรินอิมปอร์ตเอ็กปอร์ต 2002