ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอดราษี 2001

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอดราษี 2001
TERDRASEE (2001) LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางทักษิณา อุตส่าห์, นายปรเมศวร์ อุตส่าห์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1395/1 ถ.อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอดราษี 2001