ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ๊เต็กล้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ๊เต็กล้ง
BEA TECK LONG LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิเชษฐ์ อัศวธีระเสถียร, นายเบล อัศวธีรเสถียร, นายภูวดล อัศวธีระเสถียร, นางสาวพจนีย์ อัศวธีระเสถียร, นายเทพดล อัศวธีระเสถียร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2515
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานตู้เซฟ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 16-20 ซ.เวิ้งนครเกษม ถ.เจริญกรุง แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ๊เต็กล้ง