ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรภัทรภูมิ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรภัทรภูมิ จำกัด
PETCH PATTARAPOOM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยงยุทธ ไทรอรุณ, นายประเชิญ ใหญดี, นายธวัชชัย วรรณวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 เมษายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 520000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขาย และให้เช่าคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/5 หมู่ 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรภัทรภูมิ จำกัด