ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์
PERFECT COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณรงค์ มังคละเกษม, นางสาวณิรัญชลา ศรีวิชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการรับซ่อมบำรุง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 881/12 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5374-0342
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์