ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ ซิสเต็ม คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ ซิสเต็ม คอมพิวเตอร์
POWER SYSTEM COMPUTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวรวิทย์ ธัญญะกรณ์, นางทองคำ ธัญญะกรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์พ่วงรับซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 312/1 อาคาร คอมพิวเตอร์พลาซ่า ชั้น 2 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5340-4488
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ ซิสเต็ม คอมพิวเตอร์