ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรงาม มาร์เก็ตติ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรงาม มาร์เก็ตติ้ง
PHIANNGAM MARKETING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมาฆะ เพียรงาม, นางรัชดา เพียรงาม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 ตุลาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 97/164 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 7561026
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรงาม มาร์เก็ตติ้ง