ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แฮนดิคราฟท์ เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แฮนดิคราฟท์ เทรดดิ้ง
FIRST HANDICRAFT TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาญ ฐานรุ่งเรือง, นางสาวสุภาภรณ์ มงคลทวี, นายทวี มงคลทวี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระดานไวท์บอร์ด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 42/420 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แฮนดิคราฟท์ เทรดดิ้ง