ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศศิลป์วิทยาการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศศิลป์วิทยาการ
LERTSIN VITTAYAKARN LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางศรีสุภา เลิศจินดาทรัพย์, นายวีรพล เลิศจินดาทรัพย์, นายวีระชัย เลิศจินดาทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มีนาคม 2527
ทุนจดทะเบียน : 2500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน และเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 26 ถ.บัวรอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศศิลป์วิทยาการ