ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลล์ แฮนดิ้ง เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลล์ แฮนดิ้ง เซอร์วิส
WELL HANDLING SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอธิคม เชาว์วาทิน, นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 ธันวาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บริการตัวแทนการรับขนส่งสินค้าและพัสดุ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 226/2 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-จักราช แขวง หัวทะเล เขต เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-5045
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลล์ แฮนดิ้ง เซอร์วิส