ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิคท์ ช็อพ เน็ตเวิคท์ ด็อท คอม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิคท์ ช็อพ เน็ตเวิคท์ ด็อท คอม
WORK SHOP NETWORK.COM LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนันทภพ ทองสา, นายสมมาศ ล่าหมีน, นายรุ่งโรจน์ นวลมุสิงห์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขาย ซ่อมและบำรุงรักษา อะไหล่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99 หมู่ 8 อาคาร ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น ใต้ดิน บีบี ห้อง 051 ถ.พห ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-1843-7914
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิคท์ ช็อพ เน็ตเวิคท์ ด็อท คอม