ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว็ลธ สเตชั่นเนอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว็ลธ สเตชั่นเนอรี่
WEALTH STATIONERY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเศรษฐี อรรถตราสิงห์, ไม่มี, นายเศรษฐี อรรถตราสิงห์, นายอรรถชัย อรรถตราสิงห์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 98/201 หมู่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2730-1425
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว็ลธ สเตชั่นเนอรี่