ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสิร์ชชิ่งเทคโนโลยีซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสิร์ชชิ่งเทคโนโลยีซัพพลาย
SEARCHING TECHNOLOGY SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอำนาจ ประกอบสุข, นางทิพย์วรรณ ประกอบสุข, นายสุวรรณ ลายมืองาม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-จำหน่าย อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2/248 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2904-9053
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสิร์ชชิ่งเทคโนโลยีซัพพลาย