ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามพัฒนา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามพัฒนา
EAK SIAM PATANA LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิง พานิชยานนท์, นางปราณี พานิชยานนท์, นางวรนุช พันธุ์พานิช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 ตุลาคม 2513
ทุนจดทะเบียน : 2500000
ประเภทธุรกิจ : ทำกิจการจำหน่ายเครื่องเขียน แบบเรียน และเครื่องกีฬาต่างๆทำการรับจ้างพิมพ์เขียว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1040/11-12 ถ.สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามพัฒนา