ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟแอนด์เอ็ม สเตชั่นเนอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟแอนด์เอ็ม สเตชั่นเนอรี่
F & M STATIONERY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชัย เจ้าตระกูล, นางอรนุช เจ้าตระกูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 สิงหาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 110/7 หมู่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2729-4342
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟแอนด์เอ็ม สเตชั่นเนอรี่