ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเจ อินโฟริช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเจ อินโฟริช
SNJ INFO RICH LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนิยดา กองแก้ว, นายสุทธา กองแก้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กันยายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : ขายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/13 หมู่ 3 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3878-6036
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเจ อินโฟริช