ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.จี.เอ. เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.จี.เอ. เทรดดิ้ง
S.G.A. TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหมึกพิมพ์ น้ำมันวานิช น้ำมันชักเงา น้ำและของใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งการประกอบ-กิจการโรงงานผลิต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2070,2072 ถ.พระราม 6 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.จี.เอ. เทรดดิ้ง