ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี แอดวานซ์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี แอดวานซ์ เซอร์วิส
SCP ADVANCE SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวชุติกาญจน์ เอี่ยมบึงลำ, นายโสภณ พงศ์ลักษมาณา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 130/65 หมู่ 11 ซ.ผู้ใหญ่สุนทร ถ.นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2510-0518
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี แอดวานซ์ เซอร์วิส