ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.แอดเวนเทรด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.แอดเวนเทรด
S.D. ADVANTAGE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอินทิรา ไทยพลับ, นายศุภวัฒน์ สวัสดิ์เสริมศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กันยายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บริการเขียนโปรแกรมและซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 258/8 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 0-3447-3823
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.แอดเวนเทรด