ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย
S.T. COMMERCIAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสวัสดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์, นางอรภรณ์ ศรีสุขสวัสดิ์, นางสาวปารียา ศรีสุขสวัสดิ์, นายธนากร ศรีสุขสวัสดิ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษ ถุงพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/230 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2751-6028
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย