ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.วี.สเตชั่นเนอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.วี.สเตชั่นเนอรี่
S.T.V.STATIONERY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิสิฐ สินศิริโรจน์, นายวีรชัย แซ่ลิ้ม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2530
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 112/275 หมู่ 8 ถ.รัตนกวี แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2477-0338
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.วี.สเตชั่นเนอรี่