ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. วาย. โปรเทรด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. วาย. โปรเทรด
S.P.Y. PROTRADE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยยศ เรืองชาติสมบัติ, นายพงษ์ชัย นาถาวุฒิสรรค์, นายนุสรณ์ คงเรือง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 มีนาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษ และเครื่องเขียนสำหรับสำนักงานทั่วไป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 588/195 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2759-0857
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. วาย. โปรเทรด