ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส วาย ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส วาย ซัพพลาย
S S Y SUPPLY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยุทธนา จิรประยุกต์เลิศ, นางสาวสุทธินาถ นุชนาถ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกอุปกรณ์ก่อสร้าง,เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และ สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 17 ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2629-2894
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส วาย ซัพพลาย