ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.บี.เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.บี.เทรดดิ้ง
S.N.B.TRADING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนรินทร์ ปานมณี, นางบุญสม ประเสริฐผล, นางสาวสุพัตรา ตาลาว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่ง ค้าปลีก จำหน่าย กระดาษกาวใช้น้ำ,กระดาษกาวในตัว,เทปพลาสติก สก๊อตเทป,เทปย่น ,สายรัดกล่องกล่องกระดาษ,ถุงพลาสติกและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 388 หมู่ 3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : (02)7592635
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.บี.เทรดดิ้ง