ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น. มาร์ค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น. มาร์ค
S.N. MARK LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนพภา ธาราพิตร์, นายสุทัศน์ ธาราพิตร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบการค้า นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทุกชนิดส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายมพ์ทุกชนิด ทั้งนำเข้า,ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 116/54 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2925-1681
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น. มาร์ค