ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ เอ็น คอนสตรัคชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ เอ็น คอนสตรัคชั่น
S A N CONSTRUCTION LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเลอสรรค์ สมคะเณย์, นายประมวล ศรีทองจันทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างทั่วไป จำหน่ายปลีกคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 149 หมู่ 2 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ เอ็น คอนสตรัคชั่น