ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออีซี คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออีซี คอมพิวเตอร์
A E C COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนพดล ภักดียุทธ, นางกฤษณา ภักดียุทธ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 455/20-21 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 0-4572-5100
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออีซี คอมพิวเตอร์