ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ทรีม คอมพิวเตอร์ ไทยแลนด์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ทรีม คอมพิวเตอร์ ไทยแลนด์
EXTREME COMPUTER (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวสันชัย ศิริวรวงศ์เกษม, นางสาวสุนีย์ ศิริวรวงศ์เกษม, นายโชคชัย ศิริวรวงศ์เกษม, นายสามารถ ตั้งจิตธรรม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปลีก และส่ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 25/34 หมู่บ้าน บุษบา ถ.บางระมาด แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ทรีม คอมพิวเตอร์ ไทยแลนด์