ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีเค ระยอง คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีเค ระยอง คอมพิวเตอร์
NTK RAYONG COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุปรีญา เทียนมณี, นายสมภพ เทียนมณี, นายปฏิญญา โพธิ์ปัทมะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มีนาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและให้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุง ติดตั้งแก้ไขเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/133 หมู่ 3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีเค ระยอง คอมพิวเตอร์