ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสออฟฟิศซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสออฟฟิศซัพพลาย
N.S. OFFICESUPPLY LIMITEDPARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนิรมล สุขลาภ, นายสุชาติ ศรีตะมา, นางสาวรุ่งทิพย์ สุขลาภ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์และอะไหล่จำหน่ายเครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 134/194 หมู่ 5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2701-0984
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสออฟฟิศซัพพลาย