ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี เอส มาร์เก็ตติ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี เอส มาร์เก็ตติ้ง
N B S MARKETING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุวรรณี ทองปรีชา, นายพงศ์พิทยา ทองปรีชา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องเขียน-อุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 42/109 หมู่ 8 ซ.เอกชัย 43 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2893-6489
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี เอส มาร์เก็ตติ้ง