ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.เอส.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.เอส.
N.S.S. LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวฉัฐประอร เนาว์ในสิน, นางสาวบุตรศรินทร์ คูศรีเทพประทาน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 เมษายน 2533
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกกระดาษ, กล่อง, ถุง และสติ๊กเกอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 132/52 หมู่ 5 ซ.รติรมย์ 3 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2925-4188
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.เอส.