ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอส โปรเฟสชั่นแนล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอส โปรเฟสชั่นแนล
NS PROFESSIONAL LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสถาพร บำรุงรักษ์, นางนรินทร์รัตน์ บำรุงรักษ์, นางสาวเมตตา บำรุงรักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 650000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37/135 หมู่ 1 หมู่บ้าน ฐิติพร 1 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอส โปรเฟสชั่นแนล