ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.พี อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.พี อินเตอร์เนชั่นแนล
N.A.P. INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิติ หิรัญยัษฐิติ, นางนวลอนงค์ มหาเจริญ, นายวรวุฒิ สวัสดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 สิงหาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 850000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไปสื่อประกอบการเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 714 ซ.วชิรธรรมสาธิต 11 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.พี อินเตอร์เนชั่นแนล