ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.อี ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.อี ซัพพลาย
M.P.E. SUPPLY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายผ่องคุณ เหล่าอยู่สุข, นางมาลาตี แซ่ลิ้ม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2527
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง, ขายปลีก เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์นำเข้า เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 543 ถ.อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2253-4227
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.อี ซัพพลาย