ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม. วงศ์ แอนด์ ซันส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม. วงศ์ แอนด์ ซันส์
M.WONG AND SONS LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอัจฉราพรรณ พงศ์เสถียรวงศ์, นางสาวนิภา พงศ์เสถียรวงศ์, นายสุธน พงศ์เสถียรวงศ์, นายพัฒนพงศ์ พงศ์เสถียรวงศ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายกระดาษทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93-95 ถ.เยาวพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2622-4796
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม. วงศ์ แอนด์ ซันส์