ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ไอ เอส ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ไอ เอส ซัพพลาย
M.I.S SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิทิต จางไววิทย์, นายวิศิษฎ์ จางไววิทย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รับจ้างเขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 47/2 หมู่ 8 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5327-8606
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ไอ เอส ซัพพลาย