ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ-พลัส คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ-พลัส คอมพิวเตอร์
A-PLUS COMPUTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคงศักดิ์ องค์ไพบูลย์, นางสาวพจนีย์ รื่นประดิษฐ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 180/17 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0-7757-6400
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ-พลัส คอมพิวเตอร์