ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.ซี.คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.ซี.คอมพิวเตอร์
A.P.C.COMPUTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิชัย จันทร์เจริญ, นายประสิทธิ์ แดงอินทร์, นายสมบูรณ์ โศจิธรรมกุล, นางสาวกิ่งแก้ว ปานน้อย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอะไหล่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 94/9 ถ.ศรีชำนิ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.ซี.คอมพิวเตอร์