ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์
A.S.V.ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย กาญจนพนากุล, นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 เมษายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 5200000
ประเภทธุรกิจ : ขายวัสดุสำนักงานตามหน่วยงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14 หมู่ 6 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์