ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮลพ์ 2000

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮลพ์ 2000
HELP (2000) LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางทัศนีวัลย์ ดวนพล, นายสมพงศ์ ดวนพล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 ธันวาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขาย เช่า ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสารซื้อขาย เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดซ่อมแซม บำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/230 หมู่ 4 แขวง คลองสิบสอง เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : 0-1912-1803
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮลพ์ 2000