ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนปพริ้นท์แอนด์ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนปพริ้นท์แอนด์ซัพพลาย
NAP PRINT & SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนกร ล้อเจริญมงคล, นายพีรพัฒน์ ล้อเจริญมงคล, นางสาวฐิติมา ล้อเจริญมงคล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง ขายปลีกเครื่องครุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 487 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 0-2691-0140
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนปพริ้นท์แอนด์ซัพพลาย