ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟชั่นรันเวย์ เอเซีย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟชั่นรันเวย์ เอเซีย
FASHION RUNWAY (ASIA) LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจารุชา ตรีรัตนชาติ, นายพงศกร ตรีรัตนชาติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออกหนังสือ แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/244 หมู่ 9 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2649-3630
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟชั่นรันเวย์ เอเซีย