ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ 1999

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ 1999
L I C EQUIPMENT (1999) LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเสรี สายสีแก้ว, นางสาวลำใย คำสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกคุรภัณฑ์การศึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41 หมู่ 5 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ 1999