ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคุรุภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคุรุภัณฑ์
KORACH DURADLE ARTITLES LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางขวัญใจ รายณะสุข, นางอ้อยทิพย์ วิเศษจินดาวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2525
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ รับเหมาก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 222/15 หมู่ 2 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคุรุภัณฑ์