ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วเอี๊ยะฮง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วเอี๊ยะฮง
KHOW EAH HONG LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอติเดช ล้วนพิชญ์พงศ์, นางรุจา ล้วนพิชญ์พงศ์, นายสุกิจ ล้วนพิชญ์พงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มิถุนายน 2506
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายหมึกพิมพ์ เครื่องมือทางการเกษตร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 45-47 ถ.พระราม 4 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2222-5129
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วเอี๊ยะฮง