ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศึกษาอุบลเซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศึกษาอุบลเซ็นเตอร์
CHOKSUEKSA UBON CENTER LTD. PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุเทพิน เรืองกาญจนรัตน์, ไม่มี, นางสาวสุเทพิน เรืองกาญจนรัตน์, นางเย็นจิต เรืองกาญจนรัตน์, นายปรมินท์ เรืองกาญจนรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 374/4-5 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศึกษาอุบลเซ็นเตอร์